Skip to content Skip to footer

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od kategorii wiekowej oraz formuły startu

Pojedynczy start

Wyścig PRO

Kategorie wiekowe
Opłata przelewem
(do 7 czerwca)
Opłata w biurze zawodów
CM20, M30, M40, M50, M60, CK20, KM30, KM40
120 zł
140 zł
M70 i M80
60 zł
60 zł

Wyścig HOBBY

Kategorie wiekowe
Opłata przelewem
(do 7 czerwca)
Opłata w biurze zawodów
HM18, HM50, HK18, HK50
120 zł
140 zł
HM14, HM16, HK14, HK16
60 zł
100 zł

Uwaga! Obowiązuje kaucja zwrotna za wydanie numeru startowego w wysokości 50 zł (zwracana jest zawodnikom po zakończeniu wyścigu i zwróceniu numeru).

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące opłat startowych