Skip to content Skip to footer

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia oraz posiadanej licencji. Kategorie są zdefiniowane dla każdego z wyścigów osobno (wyścigi PRO / wyścig HOBBY).

Wyścig PRO

KOBIETY
CK20 18 – 29 lat 2005 – 1994
K30 30 – 39 lat 1993 – 1984
K40 40 lat i więcej 1983 i starsze
MĘŻCZYŹNI
CM20 18 – 29 lat 2005 – 1994
M30 30 – 39 lat 1993 – 1984
M40 40 – 49 lat 1983 – 1974
M50 50 – 59 lat 1973 – 1964
M60 60 – 69 lat 1963 – 1954
M70 70 – 79 lat 1953 – 1944
M80 80 lat i więcej 1941 i starsi

Wyścig HOBBY

KOBIETY
HK14 14 – 15 lat 2009 – 2008
HK16 16 – 17 lat 2007 – 2006
HK18 18 – 49 lat 2005 – 1974
HK50 50 lat i więcej 1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI
HM14 14 – 15 lat 2009 – 2008
HM16 16 – 17 lat 2007 – 2006
HM18 18 – 49 lat 2005 – 1974
HM50 50 lat i więcej 1963 i starsi

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów