Skip to content Skip to footer

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia oraz posiadanej licencji. Kategorie są zdefiniowane dla każdego z wyścigów osobno (wyścigi PRO / wyścig HOBBY).

Wyścig PRO

KOBIETY
CK2018 – 29 lat2006 – 1995
K3030 – 39 lat1994 – 1985
K4040 lat i więcej1984 i starsze
MĘŻCZYŹNI
CM2018 – 29 lat2006 – 1995
M3030 – 39 lat1994 – 1985
M4040 – 49 lat1984 – 1975
M5050 – 59 lat1974 – 1965
M6060 – 69 lat1964 – 1955
M7070 – 79 lat1954 – 1945
M8080 lat i więcej1944 i starsi

Wyścig HOBBY

KOBIETY
HK14 14 – 15 lat 2010 – 2009
HK16 16 – 17 lat 2008 – 2007
HK18 18 – 49 lat 2006 – 1975
HK50 50 lat i więcej 1974 i starsze
MĘŻCZYŹNI
HM14 14 – 15 lat 2010 – 2009
HM16 16 – 17 lat 2008 – 2007
HM18 18 – 49 lat 2006 – 1975
HM50 50 lat i więcej 1974 i starsi

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów